Forandring

Bilde er tatt ved lav vann i tyrifjorden