FotoGrafikk

Fotografikk, kunst som består av sammensatte bilder, bildene skaper et nytt utrykk og muligheter for abstrakt tolkning.